Bremink

Bremink Administratiekantoor is een kantoor in Helmond, gericht op het midden – en kleinbedrijf. Daarnaast bieden wij onze diensten tevens aan particulieren, verenigingen, stichtingen e.d. aan.

Het kantoor kenmerkt zich door een grote mate van deskundigheid en een grote persoonlijke betrokkenheid met de klant.
Bremink Administratiekantoor begeleidt haar klanten via één vaste contactpersoon.

Door de ruim aanwezige kennis en praktijkervaring zijn wij vertrouwd met de gang van zaken binnen het bedrijfsleven.
Voor specialistisch werk zijn wij omringd door specialisten uit diverse disciplines. Dankzij goede samenwerking met een accountants- / belastingadvieskantoor, assurantiekantoor en financiële instellingen is onze organisatie in staat om aan (bijna) alle adviesbehoeften van onze klanten te voldoen.

Door de overzichtelijke platte organisatie, het efficiënt gebruik van kantoorautomatisering en de geringe overheadkosten kunnen wij tarieven aanbieden die vriendelijker zijn dan bij de meeste kantoren het geval is.
Na kantooruren zit voor ons het werk er vaak nog niet op. Veel van onze klanten zijn overdag druk bezet. Onze werktijden zijn hierop aangepast.

 
 

Bremink administatiekantoor gevestigd in Helmond